Tansania - Kenia - ─thiopien - Kenia   

  Oktober - November 2011